Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thông kê ngành y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bắc Nam Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tỉnh Thanh Hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí ứng dụng công nghệ thông tin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thông kê công tác dân tộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổ, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù và việc thu giữ, xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bộ máy và cơ quan quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật tượng đài, phù điêu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu vê điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kiểm định nước thải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và1:5.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế, kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án“Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật điều hành hoạt động, vận hành phà - cụm phà Vàm Cống Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở về Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành về Quỹ Bảo trì đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một phần và toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý giống vật nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về Lãnh sự danh dự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến nhân dân đối với Lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" có thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc nghề nghề nghiệp trợ giúp pháp lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công tác y tế trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thang máy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.