Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công tác y tế trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 quy định biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thang máy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định cấp giấy chứng sinh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNNngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về việc cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạngvà quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ và công nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy địnhChế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn hóa xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz chohệ thống thông tin di động IMTtại Việt Nam” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các giống bò sữa, bò thịt cao sản được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia quan trắc khí tượng thủy văn công bố năm 2019 gồm 4 phần: 1. Phần 4 - Quan trắc bức xạ; 2. Phần 9- Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều; 3. Phần 8- Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều; 4. Các yếu tố khí tượng thủy văn - Khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa; về quản lý bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở và báo cáo Tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng trị an cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cập bộ, cấp tỉnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.