Văn bản hợp nhất » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/VBHN-BGTVT 16/10/2019 Thông tư quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
16/VBHN-BGTVT 14/10/2019 Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
15/VBHN-BGTVT 14/10/2019 Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
14/VBHN-BGTVT 11/10/2019 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
13/VBHN-BGTVT 09/10/2019 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
12/VBHN-BGTVT 09/10/2019 Thông tư ban hành quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
11/VBHN-BGTVT 02/10/2019 Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải
04/VBHN-BXD 30/09/2019 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
46/VBHN-BTC 26/09/2019 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
02/VBHN-BTTTT 17/09/2019 Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
10/VBHN-BGTVT 12/09/2019 Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
03/VBHN-BXD 05/09/2019 Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
01/VBHN-VPCP 28/08/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
06/VBHN-BNNPTNT 23/07/2019 Thông tư Quy định về quản lý thuốc thú y
07/VBHN-BNV 03/07/2019 Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
06/VBHN-BNV 03/07/2019 Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
05/VBHN-BNV 03/07/2019 Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
35/VBHN-BTC 01/07/2019 Thông tư quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
05/VBHN-BNNPTNT 05/06/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
2090/VBHN-BLĐTBXH 29/05/2019 Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
04/VBHN-BNNPTNT 23/05/2019 Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
04/NĐHN-BNV 21/05/2019 Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
02/NĐHN-BNV 21/05/2019 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
29/VBHN-BTC 17/05/2019 Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
1866/VBHN-BLĐTBXH 15/05/2019 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
1864/VBHN-BLĐTBXH 15/05/2019 Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
09/VBHN-BGTVT 03/05/2019 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
11/VBHN-BYT 26/04/2019 Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
08/VBHN-BGTVT 23/04/2019 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
07/VBHN-BGTVT 23/04/2019 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
03/VBHN-BNNPTNT 16/04/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
01/VBHN-BNV 16/04/2019 Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
1313/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
1312/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
1311/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
1310/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp
1308/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng
1307/VBHN-BLĐTBXH 05/04/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
05/VBHN-BGTVT 28/03/2019 Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
04/VBHN-BGTVT 13/03/2019 Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
975/VBHN-BLĐTBXH 12/03/2019 Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
06/VBHN-BGTVT 11/03/2019 Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải
22/VBHN-BTC 27/02/2019 Thông tư quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
608/VBHN-BVHTTDL 21/02/2019 Nghị định về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
607/VBHN-BVHTTDL 21/02/2019 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
606/VBHN-BVHTTDL 21/02/2019 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
605/VBHN-BVHTTDL 21/02/2019 Nghị định về hoạt động mỹ thuật
604/VBHN-BVHTTDL 21/02/2019 Nghị định ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
603/VBHN-BVHTTDL 21/02/2019 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo
631/VBHN-BLĐTBXH 19/02/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
1 - 50 | 147Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.