Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2012

Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2012
05/12/2012 11:11:00


Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2012

____________

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước đã thu hoạch được 1411,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 99,7% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch được 1110,6 nghìn ha, bằng 101,1%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 300,6 nghìn ha, bằng 94,8%.

Mặc dù bão số 8 đã ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa của một số địa phương phía Bắc, nhất là các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, nhưng năng suất lúa mùa toàn miền Bắc ước tính vẫn đạt 47,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ mùa trước; sản lượng ước tính đạt 5,8 triệu tấn, tăng 36 nghìn tấn. Ở phía Nam, thời tiết cơ bản thuận lợi nên ước tính năng suất lúa mùa đạt 45 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ mùa trước, trong đó một số tỉnh có năng suất lúa mùa đạt cao như: Tây Ninh đạt 46,9 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha; Bình Định đạt 45,9 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha. Sản lượng lúa mùa của các địa phương phía Nam ước tính đạt 3,5 triệu tấn, tăng 140 nghìn tấn so với vụ mùa năm 2011.

Đến giữa tháng 11/2012, các địa phương phía Nam cũng gieo sạ được 218,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 90,3% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó Đồng Tháp đạt 70,6 nghìn ha, Long An đạt 61,5 nghìn ha; Kiên Giang đạt 40 nghìn ha; Tiền Giang 14,5 nghìn ha...

Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, các địa phương phía Bắc đang tập trung chăm sóc và gieo trồng cây vụ đông. Nhìn chung tiến độ gieo trồng cây vụ đông đạt khá do thời tiết thuận lợi và thu hoạch vụ mùa năm nay kết thúc nhanh. Tính đến ngày 15/11/2012, các địa phương phía Bắc gieo trồng được 153,1 nghìn ha ngô, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước; 42,2 nghìn ha khoai lang, tăng 11,3%; 7,6 nghìn ha lạc, tăng 68,9%; 49,7 nghìn ha đậu tương, bằng 90,9%; 143,8 nghìn ha rau đậu, tăng 4,3%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng tiếp tục gặp khó khăn do giá thịt hơi vẫn ở mức thấp trong khi giá nguyên liệu đầu vào ở mức cao. Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 01/10/2012, đàn trâu cả nước có 2,6 triệu con, bằng 96,9% cùng thời điểm năm 2011; đàn bò có 5,2 triệu con, bằng 95,5%; đàn lợn có 26,5 triệu con, bằng 97,9%; đàn gia cầm có 308,3 triệu con, bằng 95,6%. Tính đến ngày 25/11/2012, dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm đã được khống chế trên phạm vi cả nước; dịch tai xanh trên lợn chưa qua 21 ngày còn ở 4 tỉnh là: Khánh Hòa, Kon Tum, Long An và Sóc Trăng.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2012

b. Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng tập trung tháng Mười Một ước tính đạt 34,4 nghìn ha, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 5,9 triệu cây, tăng 1,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 582 nghìn m3, tăng 32,9%; sản lượng củi khai thác đạt 2,6 triệu ste, tăng 0,8%. Tính chung mười một tháng, diện tích rừng trồng tập trung cả nước đạt 176 nghìn ha, bằng 87,2% cùng kỳ năm 2011; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 176,9 triệu cây, tăng 0,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4509,5 nghìn m3, tăng 13,6%; sản lượng củi khai thác đạt 27,5 triệu ste, tăng 2,4%.

Thời tiết có mưa nhiều nên nguy cơ cháy rừng đã giảm bớt. Trong tháng chỉ xảy ra 3 vụ cháy rừng với 4,1